Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul relansarii etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii […]

22.04.2015

Instrucțiunea nr.106

AM POSDRU publică Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

07.04.2015

Anunț – Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/10, cu titlul „ Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR CENTRU”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță că în data de 02.03.2015 a fost semnat Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/10, cu titlul „ Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007 – 2013, proiecte monitorizate la nivelul […]

02.04.2015

Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capital Uman” (2014-2020)

Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operațional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de […]

30.03.2015

Anunț OIR POSDRU

Autoritatea de Management anunta reluarea procesului de selectare a organizatiilor pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, ca urmare a aparitiei unor erori tehnice in procesul de transmitere a candidaturilor. Procesul de selectie va fi reluat in perioada imediat urmatoare.

30.03.2015