Reglementare privind depunerea cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3128 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU. Ordinul a intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 850 din 16.11.2015.

17.11.2015

Anunț – Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/17

OIR POS DRU REGIUNEA CENTRU anunță că a fost semnat Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/17, cu titlul „Inchiriere spatiu necesar desfasurarii activitatilor  Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru”  – descarcă anunț

10.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect. […]

05.11.2015

Anunț – OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU anunță demararea procedurilor pentru achiziționarea serviciilor de asigurare de personal de birou Cod CPV -79621000-3 pentru ,, Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU  – Servicii de asigurare de personal de birou Cod CPV -79621000-3 pentru ,, Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013” Anunt achizitie Documentatie Caiet de sarcini Formulare Model contract

30.10.2015

Anunț finalizare Contract POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/8

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță că în data de 30.10.2015 a fost finalizat Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/8, cu titlul „Achiziţionarea unui autoturism necesar funcţionării OIRPOSDRU CENTRU”. – descarca anunț

30.10.2015