Anunț – centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015.

19.05.2015

Anunț – AMPOSDRU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate

AMPOSDRU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate, în urma procesului de evaluare și în urma procesului de soluționare a contrestațiilor, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte: CPP DMI Titlul 166 2,1 Locuri de muncă subvenţionate 168 6,1 Dezvoltarea economiei sociale 169 6,2 Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii […]

14.05.2015

Errată la Instrucțiunea nr.108

AM POSDRU publica Errata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.

13.05.2015

Instrucțiunea 108/11.05.2015

Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.

11.05.2015

Instrucțiunea 107/11.05.2015

Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

11.05.2015