11.08.2015 – Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a CM POCU 2014-2020

MFE – Direcția Generala Programe Capital Uman publică Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, actualizat în acord cu rezultatul procedurii de consultare scrisă a membrilor CM POCU și decizia DG CPU nr. 131/2015, de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 și de abrogare a deciziei nr. 74/20.05.2015.11

11.08.2015

Anunț – MFE prelungește perioada de consultare publică pentru următoarele documente aferente Programului Operational Capital Uman

MFE – DG PCU 1717: 1.1 Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – draft 1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft 1.3 Contract de finantare – draft 1.4 Acord de Parteneriat – draft 2.1 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Initiativa “Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – “Îmbunatatirea situatiei tinerilor […]

17.07.2015

OIR POSDRU Regiunea Centru demarează procedura de achiziții publice privind proiectul „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013

OIR POSDRU Regiunea Centru demareaza procedura de achizitii publice privind proiectul  „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar Centru”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/10 Anunt achizitie Documentație atribuire Caiet de sarcini Formulare    

03.07.2015

Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani. Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a […]

28.06.2015

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman: 1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft 1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft 1.3 Contract de finanţare – draft 1.4 Acord de Parteneriat – draft 2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Inițiativa „Locuri de […]

19.06.2015