OIR POSDRU Regiunea Centru demarează procedura de achiziții publice privind proiectul „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013

OIR POSDRU Regiunea Centru demareaza procedura de achizitii publice privind proiectul  „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar Centru”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/10 Anunt achizitie Documentație atribuire Caiet de sarcini Formulare    

03.07.2015

Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani. Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a […]

28.06.2015

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman: 1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft 1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft 1.3 Contract de finanţare – draft 1.4 Acord de Parteneriat – draft 2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Inițiativa „Locuri de […]

19.06.2015

Anunț – Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/9, cu titlul „Asistență tehnică – asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Opertațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru’’

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță că în data de 07.05.2015  a fost semnat Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU CENTRU/9, cu titlul „Asistență tehnică – asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Opertațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru’’  

27.05.2015

Anunț – Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

27.05.2015