Anunț – OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „ Asigurarea utilitătiilor și a serviciilor necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Centru”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „ Asigurarea utilitătiilor și a serviciilor necesare functionarii OIR POSDRU Regiunea Centru”, proiect finantat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Deciziei nr.25/15.04.2016 emisă de Directorul General DG PCU anunț

03.06.2016

În atenția beneficiarilor – cereri de rambursare suplimentare.

A fost emisă decizia DGPCU privind concilierile și modalitatea de depunere a cererilor de rambursare suplimentare Decizia

27.05.2016

Anunț concurs promovare în grad profesional

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr.10, organizează în data de 30 mai 2016 ora 1000 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior – anunț

29.04.2016