Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile effectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contratului de Finantare […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport si a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport si a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020””, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de Finantare nr.6002/11.07.2018 vezi […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru implicat in gestionarea POCU SI POSDRU”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru implicat in gestionarea POCU SI POSDRU”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa […]

05.07.2018

INVITAŢIE- OIRPOSDRU Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”.

INVITAŢIE OIRPOSDRU Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”. Invitatia actualizata (17.07.2018) Invitatie depunere oferta (03.07.2018) […]

03.07.2018