Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru, cu sediul în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.10, organizează în data de 24 noiembrie 2016 ora 1000 (proba scrisă), examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuţie:

 

Nr. crt. Funcția publică din care se promovează (conform statului de personal) Funcția publică în care urmează să promoveze
1 inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finanțate inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finanțate
2 inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Economico-Financiar inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentul Economico-Financiar

vezi anunț