Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport si a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de Finantare nr.6004/11.07.2018 vezi anunț12