Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contratului de Finantare nr.6001/11.07.2018 vezi anunț