Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de Finantare nr.6002/11.07.2018 vezi anunț