Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru implicat in gestionarea POCU SI POSDRU”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de Finantare nr.48883/04.07.2018. vezi anunț