Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță că în data de 31.12.2016  a fost finalizat Contractul de finanţare cu titlul Titlul proiectului „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” vezi anunț