CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN 2010

Domenii majore de intervenţie Data estimată a lansării(Luna) Observaţii
Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazată pe cunoaştere
1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
1.4. Calitate în formare profesională continuă Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţă activă 31 martie 2009Iunie 2010 Schemă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică (termen limită de depunere: 30.11.2010)Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
2.3. Acces şi participare la FPC 31 martie 2009Octombrie 2010 Schemă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică (termen limită de depunere: 31.03.2010)Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro
Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 31 martie 2009 Schema de finanţare conform regulii de minimis(termen limită de depunere: 31.03.2010)
Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1. Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
4.2. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare Iunie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro
Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 31 martie 2009Iunie 2010 Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă(termen limită de depunere: 30.11.2010)

Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro

5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 31 martie 2009Iunie 2010

Octombrie 2010

Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă(termen limită de depunere: 30.11.2010)

Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro

Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale
6.1. Dezvoltarea economiei sociale Iunie 2010Octombrie 2010 Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 EuroCerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro
6.4. Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii Octombrie 2010 Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro

Download.