Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile effectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contratului de Finantare […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport si a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru asigurarea serviciilor de transport si a serviciilor de cazare, in perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020””, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 7 ”Asistență tehnică”, in baza Contractului de Finantare nr.6002/11.07.2018 vezi […]

12.07.2018

Anunț demarare proiect cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru implicat in gestionarea POCU SI POSDRU”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada aprilie 2017 – decembrie 2020 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru implicat in gestionarea POCU SI POSDRU”, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa […]

05.07.2018

INVITAŢIE- OIRPOSDRU Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”.

INVITAŢIE OIRPOSDRU Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Centru prin achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “achizitionarea de servicii de telefonie mobila si de transmisie de date”. Invitatia actualizata (17.07.2018) Invitatie depunere oferta (03.07.2018) […]

03.07.2018

Informaţii date cu caracter personal (GDPR)

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA CENTRU, cu sediul in Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr.10, cod 510094, telefon 0358.401.656, fax 0358.401.655 asigură administrarea eficientă a fondurilor europene acordate pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse in accesarea fondurilor europene. In acest context, […]

25.05.2018

INVITAŢIE- Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorail Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “Organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”.

NVITAŢIE- Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorail Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul  “Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: “Organizarea primei […]

26.03.2018

Anunț de aprobare a proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020”

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru anunță faptul că a fost aprobat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020” Anunt AT Comitet de Monitorizare

23.03.2018

Decizia nr.14453 din 27.02.2018

AMPOCU a publicat Decizia nr.14453/27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent maxim de 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul vezi decizia

27.02.2018

Lista contractelor POCU – OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU

http://www.oirposdrucentru.ro/wp-content/uploads/Lista-Contracte-POCU_OIR-Centru.pdf

21.11.2017