Finanţarea OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU

 

Finanţarea OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU se asigură de la bugetul de stat și din bugetul fondurilor externe nerambursabile.