Finanţarea OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU

 

Finanţarea OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU se asigură de la bugetul de stat și din bugetul fondurilor externe nerambursabile.

 

PAAP al proiectului AT cod MySMIS 121647 PAAP AT 121647

PAAP al proiectului AT cod MySMIS 121840 PAAP AT 121840

Centralizator achizitii publice - situația execuției contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5.000 Euro - Trimestrul I Anul 2018 Anexa 4

Centralizator achizitii publice - situația execuției contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5.000 Euro - Trimestrul IV Anul 2018 Anexa 4