Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capital Uman (POCU) şi Organismul Intermediar Centru vă invită să participaţi vineri, 21 octombrie 2016, între orele 12:00 – 14:00 la sesiunea de informare referitoare la apelurile de proiecte Şcoală pentru toţi, cu o alocare totală de 173,2 milioane de euro, din Programul Operațional Capital Uman şi „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro, care sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii.

vezi invitatia