NVITAŢIE- Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorail Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, în calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul  “Sprijin acordat OIR PSDRU Regiunea Centru pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020” în cadrul căruia desfășoară achiziţia directă de prestări servicii: Organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020.

Invitatie

Fisa de date

Caiet de sarcini

Formulare

Model Contract servicii organizare evenimente